รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 906
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
ไฟล์แนบ 2.2.pdf
 
อ่านข่าวแล้ว 11   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     
กลับหน้าแรก
 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย