โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
Klematis
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
1041 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ 27/9/66 8
1040 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/9/66 33
1039 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/9/66 16
1038 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 18/9/66 20
1036 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 15/9/66 13
1035 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำ 15/9/66 10
1034 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 15/9/66 11
1033 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 15/9/66 11
1031 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/9/66 8
1030 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม 15/9/66 8
1028 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 06/9/66 35
1027 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 06/9/66 33
1026 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส 05/9/66 18
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ 05/9/66 16
1024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน จำน 01/9/66 30
1023 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแ 30/8/66 15
1022 MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 30/8/66 20
1021 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์และแพทย์ทางเลือกกา 25/8/66 18
1020 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ หม้อต้มยาน้ำ จำนวน 1 รายการ ด้วยแผ 24/8/66 22
1018 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24/8/66 49

 

Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
รพ.โพนพิสัย เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาศ
รพ.โพนพิสัย เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาศ
รพ.โพนพิสัย เปิดโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์ จังหวัดหนองคาย
ในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รพ.โพนพิสัย เปิดโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์ จังหวัดหนองคาย
ในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
ผอ.รพ.เยี่ยมหน่วยไตเทียมที่เปิดให้บริการในวันแรก
พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
ผอ.รพ.เยี่ยมหน่วยไตเทียมที่เปิดให้บริการในวันแรก
พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
อบรมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน
Excellent Service Behavior
อบรมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน
Excellent Service Behavior
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นหัวหน้างาน SMART LEADERSHIP
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นหัวหน้างาน SMART LEADERSHIP
อบรมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน
Excellent Service Behavior
อบรมการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน
Excellent Service Behavior
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 4 9 13
2 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 10 13 23
3 ห้อง ER 5 7 12
4 ห้องคลอด 0 2 2
5 แพทย์แผนไทย 0 3 3
6 กายภาพบำบัด 1 0 1
7 ARI Clinic 5 2 7
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอวิดิโอ แนวทางและวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
 
 
สถิติเข้าชมวันนี้....7
สถิติเข้าชม...........20992