โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
Klematis
นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลโพนพิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
861 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 28/12/65 26
860 MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 28/12/65 29
859 MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล 27/12/65 24
858 MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/12/65 27
857 MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ( 27/12/65 29
856 MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ขอ 27/12/65 26
855 MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/12/65 24
854 MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลปร 27/12/65 32
853 MOIT1 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้ 27/12/65 24
852 MOIT1 .1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 27/12/65 26
851 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันและจ้างเหมาบริการ(พนักงานบริการ) 20/12/65 33
850 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(เจ้าพนักงานพัสดุ,นักโภชนากร,พยาบาลวิชาชีพ) 20/12/65 34
849 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ 17/12/65 135
847 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 09/12/65 51
846 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 09/12/65 47
845 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 30/11/65 32
843 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 30/11/65 44
842 ประกาศผลการเลือกสรร พกส. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 29/11/65 44
841 ประกาศผลการเลือกสรร พกส. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29/11/65 46
840 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 25/11/65 45
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 11 26 37
2 ห้อง LAB 0 1 1
3 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 50 53 103
4 ห้อง ER 29 21 50
5 ห้องคลอด 1 0 1
6 แพทย์แผนไทย 8 18 26
7 กายภาพบำบัด 4 7 11
8 ARI Clinic 8 10 18
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอวิดิโอ แนวทางและวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
สถิติเข้าชมวันนี้....35
สถิติเข้าชม...........28275