โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
910 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. นวก.ส 11/1/66 46
909 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพกส. นวก.สาธารณสุขและ นวก.พัสดุ 04/1/66 37
908 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 26
907 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 30/12/65 14
906 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 30/12/65 12
905 MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 30/12/65 9
904 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บ 30/12/65 10
903 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 12
902 MOIT4 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้า 30/12/65 14
901 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจ 30/12/65 19
900 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 11
899 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม 30/12/65 13
898 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมี 30/12/65 13
897 MOIT4 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/65 15
896 MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 30/12/65 12
895 MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ แล 30/12/65 13
894 30/12/65 17
893 30/12/65 8
892 MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30/12/65 16
891 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุ 30/12/65 12
เยี่ยมผู้ป่วยTB และตรวจร่างกาย
เพื่ออออกใบรับรองความพิการ
หน่วยฉีดวัคซีนโควิด19
ที่ศาลาบ้านตัวอย่างและบ้านผู้สูงอายุ
หน่วยวัคซีนโควิด
ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใหม่
หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด
เด็กอายุ6เดือน-4ปี
หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด
เด็กอายุ6เดือน-4ปี
หน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
ที่วัดบ้านร่องถ่อน
รหน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านทุ่งธาต
รหน่วยเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด
บ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านทุ่งธาต
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลโพนพิสัย
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลโพนพิสัย
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดห้องลูกค้าสัมพันธ์ 99 เพิ่มช่องทางการให้บริการ
พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดห้องลูกค้าสัมพันธ์ 99 เพิ่มช่องทางการให้บริการ
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 11 35 46
2 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 53 67 120
3 ห้อง ER 39 26 65
4 ห้องคลอด 1 9 10
5 แพทย์แผนไทย 16 22 38
6 กายภาพบำบัด 3 3 6
7 ARI Clinic 7 9 16
 
 
สถิติเข้าชมวันนี้....50
สถิติเข้าชม...........5988