โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
Klematis
นายปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลโพนพิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
1061 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 16/1/67 10
1060 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 16/1/67 5
1059 MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 16/1/67 6
1058 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 16/1/67 8
1057 MOIT2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 16/1/67 5
1050 MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16/1/67 5
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 03/1/67 20
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นส 22/12/66 23
1047 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีปร 24/11/66 27
1046 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดรา 13/11/66 20
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 12/10/66 48
1044 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 09/10/66 124
1043 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน จำน 02/10/66 58
1042 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การแพทย์ 02/10/66 42
1041 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ 27/9/66 70
1040 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/9/66 108
1039 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 18/9/66 73
1038 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 18/9/66 74
1036 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 15/9/66 42
1035 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำ 15/9/66 42
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 11 26 37
2 ห้อง LAB 0 1 1
3 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 50 52 102
4 ห้อง ER 28 21 49
5 ห้องคลอด 1 0 1
6 แพทย์แผนไทย 8 16 24
7 กายภาพบำบัด 4 7 11
8 ARI Clinic 8 10 18
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอวิดิโอ แนวทางและวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
สถิติเข้าชมวันนี้....33
สถิติเข้าชม...........28273