โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ
 
 
Klematis
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข่าวทั้งหมด
NewsDisplay
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
เลขที่ˆ หัวข้อข่าว วันที่โพส ผู้อ่าน
933 MOIT12 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแ 28/2/66 22
932 MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 28/2/66 29
931 MOIT10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28/2/66 35
930 MOIT10 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 28/2/66 25
929 MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) 28/2/66 30
928 MOIT9 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 28/2/66 29
927 MOIT9 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่า 28/2/66 32
926 MOIT9 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อ 28/2/66 23
925 MOIT9 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงา 28/2/66 28
924 MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/2/66 51
923 MOIT6 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1) 27/2/66 36
922 MOIT6 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 27/2/66 26
921 MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/2/66 22
920 MOIT6 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมา 27/2/66 36
919 MOIT6 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 27/2/66 25
918 เลื่อนวันกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)และจ้างเหมาบริการ 23/2/66 54
917 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 17/2/66 77
916 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราว(รายวัน) 17/2/66 75
915 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 17/2/66 70
914 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 13/2/66 68
ลำดับ
แผนก
จำนวนชาย
จำนวนหญิง
จำนวนรวม
1 จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 33 40 73
2 ห้อง ER 47 42 89
3 ห้องคลอด 0 2 2
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เสนอวิดิโอ แนวทางและวิธีการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
สถิติเข้าชมวันนี้....10
สถิติเข้าชม...........24283