รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 891
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุ
ไฟล์แนบ 1.1 บันทึกข้อความรประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง 2564.p
 
อ่านข่าวแล้ว 12   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     
กลับหน้าแรก
 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย