รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 895
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ แล
ไฟล์แนบ 1.3.pdf
 
อ่านข่าวแล้ว 14   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     
กลับหน้าแรก
 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย