รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 898
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมี
ไฟล์แนบ 2.1.pdf
 
อ่านข่าวแล้ว 12   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     
กลับหน้าแรก
 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย