รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 899
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
ไฟล์แนบ 2.2.pdf
 
อ่านข่าวแล้ว 55   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     

 

 

กลับหน้าแรก

 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย