รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 900
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ 2.3.pdf
 
อ่านข่าวแล้ว 11   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     
กลับหน้าแรก
 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย