รายละเอียดข่าว [เลขที่ข่าว] 904
       
 
วันที่ 30/12/65
หัวข้อข่าว : MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บ
ไฟล์แนบ 1.pdf
 
อ่านข่าวแล้ว 28   ผู้ประกาศข่าว
     
 
     

 

 

กลับหน้าแรก

 
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าว โทร 042-471204 ต่อ 0
โรงพยาบาลโพนพิสัย