โรงพยาบาลโพนพิสัย ยินดีต้อนรับ สวัสดีครับ
 
 
 
 
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มุ่งสู่การเป็นสถานบริการที่ปราศจากการตีตราและเลือกการปฏิบัติ
 
 
 
 
 
 
 

“Equalize: ทำให้เท่าเทียม” ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 65

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย “ทำให้เท่าเทียม” มุ่งสู่การยุติเอดส์ เริ่มต้นได้ที่พวกเราทุกคน โดยการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมไทยใหม่ว่า เอดส์เป็นเรื่องปกติ การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ การเข้าถึงบริการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์เป็นเรื่องปกติ

 

“HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อได้”
รณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 ก.ค. 65

❣️ ตรวจเร็ว รู้ก่อน: คนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน ทุกสิทธิ์การรักษา สามารถตรวจเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้งในทุกรพ.ที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรู้ผลภายในวันเดียว

อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-test) ตอนนี้มี 2 ชนิด คือ ชุดตรวจจากการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ รู้ผลภายใน 1 นาที และชุดตรวจโดยใช้สารน้ำในช่องปาก รู้ผลภายใน 20 นาที

❣️ ก้าวต่อได้ ด้วยยาต้านไวรัส: หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว (Same day ART) เพื่อให้สามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้สำเร็จ ทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

 
โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มุ่งสู่การเป็นสถานบริการที่ปราศจากการตีตราและเลือกการปฏิบัติ